stndbyrmn

overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden

Overzicht van veel gestelde vragen en onze antwoorden

Vragen over NOW

Is E- herkenning nodig voor de aanvraag NOW bij UWV?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is druk bezig met de nadere invulling van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het UWV wordt de uitvoerder van deze noodmaatregel. Wanneer de NOW ingaat en wanneer aanvragen ingediend kunnen worden, is op dit moment nog niet bekend.
Wel is bekend dat de aanvraag straks bij het UWV ingediend moet worden. Volgens de huidige werkwijze van het UWV moet de aanvrager verplicht gebruik maken van eHerkenning. Echter, volgens de website van de Kamer van Koophandel kun je de NOW bij het UWV ook aanvragen door gebruik te maken van een loonheffingsnummer. Op dit moment is het ons nog niet duidelijk wat precies het geval is. Zodra hier uitsluitsel over is, zullen wij je hierover verder informeren.

Let op: vraag tijdig een eHerkenningsmiddel aan!
Ondanks deze onduidelijkheid adviseren we toch om tijdig een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Het aanvraagproces van dit middel kost namelijk een aantal dagen. Op de website van eHerkenning.nl staat een stappenplan hoe je het proces kunt doorlopen. Door dit tijdig te regelen voor jezelf en je klanten, kan het aanvragen van de NOW straks sneller plaatsvinden.
Op haar website legt het UWV uit hoe het inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal werkt. Voor het inloggen op het werkgeversportaal is eHerkenning met het betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig. Bij dit niveau moet de identiteit fysiek gecontroleerd worden. Dat houdt in dat aan de leverancier van een eHerkenningsmiddel een geldig identiteitsbewijs getoond moet worden. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de huidige maatregelen, zodat de controle veilig, en met de vereiste afstand, gebeurt.

Kan een DGA ook gebruik maken van NOW? (betaald nl geen WN verzekeringen)

Er is (nog) geen antwoord bekend.
Kan vooralsnog niet deelnemen aan NOW
Kan vooralsnog niet aanmelden aan zelfstandigen loket.

Vragen over thuiswerksituaties medewerkers

Moet ik mijn werknemer vrijstellen van werk als hij/zij op de kinderen moet passen?

Als de medewerker niet kan werken omdat hij/zij op de kinderen moet passen dan kiest de werknemer er voor om niet te werken. (eerste twee dagen calamiteiten verlof) Daarna risico voor werknemer (eigen kosten) (onbetaald) verlof opnemen.

Kort – / lang zorgverlof is geen calamiteiten verlof. Dit gaat echt om verzorging van een zieke huisgenoot.

Mag mijn werknemer ouderschapsverlof opschorten omdat hij/zijn nu toch thuis zit?

Ja dat mag. Er is sprake van een bijzondere situatie en er is een zwaarwegend belang.