schenking

Schenken aan je kind zonder voorwaarden?

Heb je kinderen en ben je financieel in staat om je hen een bedrag te schenken? In 2020 geldt een reguliere schenkingsvrijstelling van    € 5.515. 

Wil je deze vrijstelling verhogen?

Dat kan tot maximaal € 26.457 (2020). Deze verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut door jouw kind tussen in de leeftijd tussen 18 en de 40 jaar.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan extra worden verhoogd tot € 55.114 (2020) als sprake is van schenkingen voor studie/opleiding. Is sprake van een schenking voor de eigen woning, dan geldt zelfs een extra verruimde schenkingsvrijstelling van € 103.643 (2020). Zie ook de tip hierna.

Tip! Overleg met je financieel adviseur van STNDBYRMN welke ‘voordelen’ een schenking aan je kinderen jou oplevert voor je box 3 heffing. 

Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 kun je aan personen – kinderen en derden – die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn eenmalig onbelast € 103.643 (bedrag 2020) schenken voor de eigen woning.

Belangrijk: leg de schenking schriftelijk vast. Hiervoor hoef je niet per sé naar de notaris te gaan. De schenking voor de eigen woning kan namelijk onderhands worden gedaan. Zorg er wel voor dat je de aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2020 doet, maar vooral dat in deze aangifte ook een beroep wordt gedaan op de vrijstelling.

Is er in het verleden al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan gelden er andere regels. Meer weten? Neem contact met ons op. 

Is de begiftigde te oud? 

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt alleen als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is. Valt de ontvanger niet (meer) in die leeftijdsgroep, dan is de eenmalig verhoogde vrijstelling niet meer van toepassing. Valt de partner van de ontvanger nog wel in de genoemde leeftijdscategorie, dan kan de ontvanger de vrijstelling alsnog toepassen.

Let op! De ontvanger moet partner zijn voor de erf- en schenkbelasting. Daarvoor gelden andere eisen als voor het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting.

Verbind voorwaarden aan jouw schenkingen

Schenk je dit jaar en wil je voorwaarden verbinden aan de schenking? Een veel voorkomende bepaling is bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule. Met deze clausule voorkom je het risico dat de schenking aan jouw kind bij een eventuele scheiding (deels) bij de schoonfamilie van jouw kind terecht komt. 

Een andere manier om voorwaarden te verbinden aan jouw schenking is om een schenking onder bewind te doen. Hiermee wordt de macht over het vermogen voorbehouden. 

Een herroepelijke schenking

Doet zich een situatie voor waardoor je de schenking terug wilt draaien? Doe een herroepelijke schenking. 

Let op! Voor een beroep op de verruimde vrijstelling voor de eigen woning moet er sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Daarbij is een herroepelijk schenking dus niet toegestaan.

Belastingvoordeel op termijn: Doe een papieren schenking

Wil je schenkingen doen aan (bijvoorbeeld) jouw kinderen maar heb je onvoldoende liquide vermogen? Dat is mogelijk als jouw geld bijvoorbeeld in de eigen woning vast zit. Je kunt een papieren schenking doen (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid). Dit houdt in dat je het geschonken bedrag schuldig blijft aan de kinderen. Hierdoor verlies je niet de beschikking over het vermogen, maar kun je op langere termijn toch een belastingvoordeel bereiken. Jouw schuld aan de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Let op! Zorg ervoor dat je ieder jaar wel 6% rente betaalt over de schuld. Doe je dat namelijk niet, dan wordt de schuld niet gezien als een schuld van de nalatenschap en moet hierover toch erfbelasting worden betaald.

Meer informatie?

Meer informatie over schenkingen vind je op de website van de Belastingdienst of neem contact op met ons. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *