KLACHTENREGELING

STNDBYRMN is een handelsnaam van Harten 5 B.V. gevestigd te Amsterdam.

REGISTER BELASTINGADVISEURS

Tucht en beroep

Voor u als klant is kwaliteit van essentieel belang. Als belastingplichtige moet u erop kunnen rekenen dat uw belastingadviseur úw belangen dient. En dat hij/zij alle ins-and-outs kent van het belastingvak, zodat u verzekerd bent van de optimale oplossing. 
Adviseurs die lid zijn van het Register Belastingadviseurs (RB) beschikken over actuele vakinhoudelijk kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. 
Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden prestatie of dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. De RB leden zijn namelijk gebonden aan het Reglement Tuchtrechtspraak.
Klik hier om naar de desbetreffende site van het RB te gaan.

Klachten­commissie NBA

De klacht moet gaan over de wijze waarop de accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep tegen u heeft gedragen. Dat betekent dat niet iedereen kan klagen over feiten die hij of zij gehoord heeft. Dat kan wel bij de Accountantskamer. Bovendien mag de klacht niet over de hoogte van een declaratie gaan. Declaratiegeschillen kunnen aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd of aan de civiele rechter.

Bij de klachtbehandeling ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming. Dit kan al nadat de accountant is geïnformeerd over uw klacht, maar ook tijdens of na de hoorzitting.

Klik hier om naar de desbetreffende site van de NBA te gaan.