Kerstpakket en werkkostenregeling

Eindejaarstip 7: Ho ho ho…. Kerstpakket hier, kerstpakket daar. Belast of niet belast? Wel of geen WKR?

Check de mogelijkheden van de werkkostenregeling!

 

Als je jouw werknemer iets vergoedt of verstrekt, dan horen deze vergoedingen en verstrekkingen tot het belaste loon. Binnen de werkkostenregeling is het echter mogelijk om deze vergoedingen en verstrekkingen tot (maximaal) 1,2% van het totale fiscale loon van al het personeel belastingvrij te doen. Deze vrijstelling wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. Overschrijden de vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte, dan moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Tip! Met ingang van 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven blijft het percentage gelden van 1,2%. Het kan daarom voordeliger zijn om vanaf 2020 meer vergoedingen en verstrekkingen te doen binnen de vrije ruimte.

Houd rekening met het gebruikelijksheidscriterium

Wat betekent dit? Dat houdt in, dat vergoedingen en verstrekkingen maximaal 30% mogen afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn, dat jouw werknemer vergoedingen of verstrekkingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat je de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor jouw rekening neemt.

Meer informatie over de werkkostenregeling en wat dit betekent voor jouw organisatie? Neem contact met ons op. 

Meer eindejaarstips?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *