stndbyrmn

overzicht van belangrijkste maatregelen

Overzicht belangrijkste maatregelen

Overzicht belangrijkste maatregelen

Welke regelingen zijn er voor ondernemers

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Meer over NOW, de voorwaarden en het indienen van een aanvraag vind je op de website van het UWV.

Zoek je een handige tool waarmee je kunt berekenen hoeveel je krijgt en hoe hoog het voorschot is? De tool vind je hier.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.517.
De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 
Meer informatie en voorwaarden vind je hier

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Uitstel belasting

Ben je door de coronacrisis in de problemen gekomen? Verzoek de Belastingdienst om uitstel van belastingbetaling. Om welke belastingen gaat het? Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas op een later moment vindt de beoordeling plaats. Betaal je de komende maanden te laat je belasting, dan deelt de Belastingdienst geen verzuimboete uit. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Meer informatie of hulp nodig? Neem contact met ons op. 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Lees meer over deelnemen als ondernemer.

Rentekorting microkredieten voor MKB via Qredits

Meer informatie vind je op de website van Qredits. 

Compensatieregeling € 4000 tegemoetkoming schade ondernemers Corona-crisis

Valt jouw onderneming onder één van de sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Meer informatie, voorwaarden en aanvragen kan via deze site

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ben je ondernemer en werk je mee in de vennootschap waarin je een aanmerkelijk belang hebt? Dan betaal je loonheffingen over een loon dat passend is bij jouw functie. Voor een DGA bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 46.000. Ook als je omzet als het in deze tijden van corona minder is, moet je deze belasting betalen. 

Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Op deze manier kunnen ondernemers het geld in hun BV of NV houden. De vormgeving van hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis in 2009 is getroffen. 

(29-04-2020) De maatregel wordt nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kan ingaan.

Versoepeling urencriterium ZZP'ers

Ben je ZZP’er? Dan weet je waarschijnlijk dat je recht hebt op ondernemersaftrek zoals zelfstandigenaftrek. Normaal gesproken kun je hier alleen gebruik van maken als je tenminste 1225 uur per jaar aan je onderneming besteedt en ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. 

Om te voorkomen dat je als ondernemer het recht op de aftrek verliest, omdat je door de coronacrisis minder werkt, komt er een nieuwe regeling. Met deze regeling gaat de Belastingdienst er vanuit dat je in de periode van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 ten minste 24 uren per week aan je onderneming hebt besteed. Dit geldt ook als je die uren niet daadwerkelijk hebt besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. 

(29-04-2020) De maatregel wordt nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kan ingaan.

Vrije ruimte werkkostenregeling eenmalig verhoogd

Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt nu eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Koop je een cadeaubon voor besteding bij een plaatselijke ondernemer of een bloemetje bij de plaatselijke bloemist dan stimuleer je hiermee ook nog de lokale economie. 

(29-04-2020) De maatregel wordt nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kan ingaan.

Verliezen 2020 verrekenen met winst 2019

Een andere, nieuwe fiscale belastingmaatregel is de mogelijkheid om zoveel mogelijk geld binnen organisaties te houden. Met deze maatregel is het mogelijk om verliezen in 2020 te verrekenen met de winst van 2019. Normaal gesproken kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dit is pas mogelijk vanaf begin 2021. Het kabinet ziet dat dit een onwenselijke situatie is voor bedrijven die zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Vanwege de coronacrisis zorgt het kabinet voor een nieuwe regeling voor de vennootschapsbelasting. Bedrijven kunnen met deze nieuwe belastingmaatregel het verwachte verlies voor het jaar 2020 als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 brengen. De voorwaarde is dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

(01-05-2020) De maatregel wordt nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kan ingaan.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. 

Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken

  1. De aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). 
  2. De klant kan in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. 

(01-05-2020) De maatregel wordt nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kan ingaan.

 

DGA-taks uitgesteld

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Deze wet heeft als doel om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen. Dga’s krijgen hierdoor meer tijd (tot eind 2023) om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.